martes, 6 de octubre de 2009

Análisis de un anunci de coca-cola

Quin és el producte anunciat?
-Coca cola
Què destaca d'aquest producte?
-La forma del objectes els colors,,,
Què es veu? Personatges, objectes, productes, logotip, fons,...?
- productes

En l'esport, a part de productes es venen valors? Sí Quins?
-Companyerismo, respeto, el trabajo en equipo
Els comportaments dels protagonistes de l'anunci són com a valors?
-Depen els anuncis, perquè en alguns si i en altres no
Quins recursos visuals s'utilitzen?
-Dons els colors, les formes,
I recursos musicals? Quins?
-Hay un fons musical i un noi parlant dient que es perquè diu que val per a tot el mon
Es podria fer un anunci publicitari sense cap música de fons
-No

És important el paper de la música a l'anunci? Per què?
- Si perquè el paper de l'anunci depen com el fiques te crida l'atenció.LA GRAN PREGUNTA

Els valors com el respecte, el benestar, la felicitat,l'exit, la seguretat,l'aventura,la cooperació..., es transmetren en l'anunci triat? Per què?

-Transmet tots el valor perque diu que tothom pot beure, que no fa mal...etcJEENNIII

No hay comentarios: