martes, 6 de octubre de 2009

Anàlisis de CocaCola

<-Preguntes->
Quin és el producte anunciat?
-La CocaCola
Què destaca d'aquest producte?
-La llauna o la ampolla
Què es veu? Personatges, objectes, productes, logotip, fons,...?
-Un producte
En l'esport, a part de productes es venen valors? Quins?
-Si, el compañerismo, traball en equip, jugar net.
Els comportaments dels protagonistes de l'anunci són entesos com a valors?
-Si
Quins recursos visuals s'utilitzen?
-La llauna
I recursos musicals? Quins?
-Si, musica de fons.
Es podria fer un anunci publicitari sense cap música de fons? -Si
És important el paper de la música a l'anunci? Per què?
-Si, perquè la gent si la musica en bonica mira l'anunci

La gran pregunta

Els valors com el respecte, el benestar, la felicitat, l'èxit, la seguretat, l'aventura, la cooperació ... , es transmeten en l'anunci triat? Per què?
-Si, la felicitat perquè ho va dir en un anunci. I perquè te un bon gust

Oriol

No hay comentarios: