sábado, 16 de noviembre de 2013

Crisi de l'Antic Règim.

Activitats:
 
Contesta les següents preguntes:


-En què es basava l’Antic Règim?  
Es basaba en la monarquia absoluta.
- Què era la societat estamental?
Era una societat dividida en estaments. És a dir, que estava dividida en grups molt diferenciats. Era gairebé imposible ascendir d'un estament a altre.
-Qui eren els estaments privilegiats?
Eren persones que tenien privilegis com els membres de la noblesa i el clero
-A quin grup pertanyien els servents, els soldats i els artesans?
Pertenyien al grup de les classes populars urbanes (No privilegiats) 
-Per què van ser importants les idees de la Il·lustració?
 Va ser un moviment cultural que va criticar el principis de l'Antic Règim. Els principis dels il·lustrats es basaven en la raó i la intel·ligència, l'educació i el progrés i les relacions humanes.
-Escriu el nom dels quatre pensadors més destacats de la il·lustració. Amb quin relacionaries aquesta frase: "Els poder han d'estar separats".
Montesquieu, Rousseau, Diderot i Voltaire. I la frase està relacionada amb Montesquieu.
-Explica el lema: “Tot per al poble, però sense el poble”.
En principi es que ho fan tot per el poble (ciutadans) però no volen que el poble intervinguin. Es a dir que volen que tot quedi en els privilegiats.
Contesta:
-Qui fa les lleis?
Les fa el poder legislatiu (Parlament)
-Qui executa les lleis?
Les executa el poder executiu (Rei o President de la República) 
-Qui s'encarrega que les lleis es compleixin?
S'encarrega el poder judicial (Tribunals)  
Organitza els següents conceptes segons si es refereixen a les característiques de l'Antic Règim o a les transformacions que van produir les revolucions burgeses.
(A) CARACTERÍSTIQUES DE L'ANTIC RÈGIM.
(B) TRANSFORMACIONS DE LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES.
         (B)  -Producció artesanal sota el control dels gremis.
         (B)  -Societat dividida en estaments.
         (B)  -Clase obrera i producció industrial.
         (A)  -Governs basats en sobirania i en la divisió de poders. 
         (A)  -Propietat feudal de la terra.
         (A)  -Economia de subsistència.
         (B)  -Economia de lliure mercat.

No hay comentarios: